Tanrılar

Zamanın nurlu Tanrı

Yer üzündə görülən İlkin İşıq. Bunun heç bir dini Tanrı ilə əlaqəsi yoxdur. Daha sonra ilk İşıqlı insanlar yarandı,ancaq cisimsiz. İşıq Tanrısı Razın dini və ya milli mənsubiyyəti yoxdur.Hamı üçün birdir.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев