Вера - источник жизни
Articles-Bul

Вярата, като източник на живота

Вървейки по улицата и заглеждайки се в лицата на хората, почти винаги откривах нещастно изражение. Вървяха сякаш  вярвайки, че смисълът на живота е в страданието.
Човек не се ражда да страда!

Човек идва на Земята за да постигне смисъла на съществуването, и в жизнения си път преживява много ситуации, където се налага да взема правилните решения.
Живота, който води, здравето му, реализацията му, и въобще житейските ву възгледи се формират с помощта на токовете и енергиите изходящи от небесните светила и от земната сила.
Човека е като стълб между Небето и Земята, през който преминават тези енергии, и на тази основа, той придобива Сила. Силата, която му позволява да живее и да действа в този свят.
Дори всичко това да е изключително просто за обяснение, ние ще го разгледаме по-подробно и обстоятелствено.
Когато приемането на тези енергии не е пълноценно, човек боледува и страда.
Вярата е преклонение пред Ра, пред небесните Светила. Вярата се състои в правилното възприемане на тези жизнено необходими енергии. Но дори това знание бидейки напълно унищожено, то Вярата е тук за да го възвърне и възроди!

Правоверната Майка, Алена Полъйн.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев