Потухший взгляд
Articles-Li

Prigesęs žvilgsnis

Akys — sielos veidrodis, ar žinote jūs tai? Ką reiškia sielos veidrodis? Sielos būsenos atspindys. Todėl žvilgsnis būna skirtingas. Ar žinote, koks žvilgsnis vienija visus religingus žmones? Džiaugsmingas? Ar matėte džiaugsmingas akis pas religingus žmones? Prigesęs žvilgsnis, jis būtent prigesęs.

O užgęso jis dėl to, nes nėra Ra-Šviesos, juk vergovė prieš bet kurį Dievą, tai nuleista galva (pažiūrėkite į religinių fanatikų laikyseną), o tai reiškia Saulės – Šviesos žmonės nepriima. Žinoma, jie mato Šviesą, nors vaikščioja su nuleistais pečiais ir galva. Bet Šviesa nėra ta energija, kurią ima religingas žmogus.

Norint gauti Ra Sroves būtina tinkamai laikyti viršugalvį, ir pats svarbiausias tai sąmoningumas, bendros žinios su kuo (iš rusų klb. сознание — совместное знание –bendros žinios ) ? Jei žinias jums diktuoja vergija, reiškia ir žvilgsnis bus prigesęs. Aš nesigailiu tų, kurių žvilgsnis prigeso, tai jų pasirinkimas. Tikėjimas — tai žinojimas Ra — Šviesos, o tai reiškia, kad žvilgsnis bus degantis. Gyvų žmonių degantis žvilgnis.

Tikėjimui ištikima Motina, Aliona Polyn

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment

  • vilmara
    29.08.2019 at 10:10

    Visiškai sutinku, vaikštant gatve tikrai nedaug laimingų veidų pamatysi, visų galvos nuleistos, visi lekia, skuba, nėra kada džiaugtis 🙁