Мученик в келье
Articles-Bul

Праведниците

Темата на тази статия са праведниците . Кои са те и какво точно означава тази дума? Както и много други думи, думата «праведник» е станала монопол на религията, дори и да няма нищо религиозно в нея.

Значение на думата «праведен»
— строго соблюдаващ правилата на  религиозния морал, благочестив ;
«По право, тя е заслужила този свой праведен живот и даже за това, че през целия си живот не е произнесла нито одна хулна дума против Бога».

— отговарящ на правилата на  религиозния морал;
« Любовта изкупва всички грехове, и към праведен живот насочва ».

— соответстващ на идеала за  нравствена чистота и справедливост, справедлив, правилен ;
«Но, докато в утопизма възниква идеята за спасение на света чрез утверждаване на  праведния порядьк или закон, то старозаветната теократична идея приема характер на спасение на света чрез дьржавно принуждение ».

В действителност самата дума си има значение, което е очевидно. Пра — пьтя на Ра, вед — вещ. Предлога «пра» например, в такива думи, като правило означава правилно, правдиво.

Кьм какво искам да насоча вниманието ви ? Предлога «пра» отговаря за сПРАведливите и ПРАвилните действия, а правилно значи, че вървим по пьтя на Ра, пътя на Светлината.

Какъв е пътя на  Ра?
Това е да излезеш от тьмнина на Светлина, точно както раждане и живот.
Но да се вьрнем към думата «праведник». Получава се така, че праведник е този, който правилно управлява материята.

А кой правилно я управлява ? И как правилно се управлява ? Да познаваш Ра — Светлината и нейното появяване от  мрака.
Точно за това и разказва Вярата. В ражденето от Тьмнината в Живота, иде реч не за мьченичество, заради някакьв Бог, не за спасение. Живота — това е Времето изразходвано за реализиране на замисленото.

Земята ни учи да мислим за материалното. Да сьздаваме и творим. Но, уви, някои религии учат, че това що е от света не ни е нужно, направлявайки мислите ни кьм състояние на служене.

Аз ви пожелавам да сте праведни, но не в религиозното значение на думата, а в истинската и сьщност, или по-точно за да  управлявате материята правилно, не е нужно да страдате. Мьченичеството не ще ви донесе нито на вас, нито на Земята, нито на света нови изобретения и иноваторство.  А вие сте дошли тук за да  творите.

Правоверната майка Алена Полъйн.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев