Articles-Az

Mənavi Bəslənmə

Mənəvi Bəslənmə — dində işlənmiş bir söz və anlayışdır.

Təəssüf ki, bu gün bu mühüm sözün mənası itdi, amma xatırlamaq vacibdir.

Qidalanma insan orqanizminin yaşaması və sağlamlığı üçün lazımdır.

Mənavi Bəslənmə. Rus dilində Qidalanma (Кормление) sözünün əvvəlinə Bidayət (Изначалье) mənasını daşayan “o” hərfi əlavə olunur (Окормление).

Mənavı Bəslənmə insan Ruhunun Əsas Bidayətdən doldurulması deməkdir. Təbii ki, burda qidalandıran kömək edir.

Bidayətin Güvvəsini əldə etməyə imkan verən xüsusi hərəkətlər, sözlər və mərasimlər işlənilir.

Vacibdir! Söhbət dinlərdən yox, Əsas Bidayətdən (Mənbədən) gedir.

Dində mənavi qıdalanmanın əlavə formalara malikdir və bu üsullar, məsələn, sevgi sehrlərində istifadə olunur. Məncə hər kəs şərabda menstrual qan haqqında eşitmişdir və s. Belə ki, şərab və çörəklə insanları yedizdirir, sevgi sehri ilə (cadu ilə) cəlb edirlər. Bu icra edilən bir ritualdır. Narkotik kimi insanları dinə qatırlar.

İnsanı iradədən məhrum edən dəhşətli və təhlükəli hərəkətlər. Bundan sonra həyat Din Tanrısının iradəsidir. Yer üzündə təcəvüzə, qətlə lənətə icazə verən, hətta öyrədən, qanlı qurbanlara ehtiyacı olan və meyitlərin parçalanmasını sevən Tanrı.

İndi isə keçək əsl mənavi qidalanmaya. Bunu necə etmək olar? Əgər siz ruhən güclüsinizsə, amma yanınızda zəif insan var.

Ən asan yol ona kitablar oxumaq, fikrinizi söyləmək və həmişə toxunma təmasda olmaqdır, uşağın başını sığallaması kimidir. Bunlar vacibdir!

Valideynlər övladlarını mənəvi cəhətdən bəsləyirlər. Güvvəli insanlarda yanındakı zəifləri gücləndirər. Mənim məqalələrim və videolarım da hər kəsi mənavi qidalandırır.

Mənəvi qidalanan insanlar güclənir, Həyatları getdikcə yaxşılaşır. Amma zibillikdən yeməməlisən. İçki, qan və iztirab qoxuyan yerlərdən, başı kölgə kimi əyilmiş, doğuşdan özünü günahkar hiss edən və buna görə də daimi mərhəmət diləyən insanlardan gələn Mənavi Qüdrət sizin Həyatınızı həmişəlik məhv edəcək.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев