Почему никто не помнит Веру?
Articles-Li

Kodėl niekas neprisimena Tikėjimo?

Šiandien atsirado daugybė guru-melagių, vadina jie save mesijais ir išrinktaisiais, o kartais ir pranašais, jie pasakoja jums įvairiausius mokymus apie tai, kaip reikia gyventi, kad išsigelbėtumėte. Žmonės silpni, ir bando prie ko nors prisišlieti kad išsigelbėti. Tiesa, nuo ko jie gelbėjasi, tiksliai net nežino.

Žmogus nesąmoningai siekia tam tikrų žinių, kurios galėtų jam paaiškinti Pasaulio sukūrimą ir netgi patį žmogų. Tačiau tokios žinios žmonėms yra uždarytos, nes žmogus, suprantantis save ir pasaulį, nustoja būti vergu. Be to, Pirminės Žinios yra Tikėjimas, ir šis žodis tvirtai įėjo į mūsų kalbą, o tam, kad nebūtų klausimų, įvairios religijos ir mokymai pasisavino jį sau, ir visi tapo Tikėjimo variantais.

Bet Tikėjimas vienas visiems, viena Tiesa, uždaryta visiems iki 2019 m. balandžio 6 d., kai ji pabudo ir išėjo per mane į Pasaulį.

Kodėl aš? Aš su džiaugsmu jums atsakyčiau, kodėl Žemė pasirinko mane, bet tai yra jos pasirinkimas, jis man nežinomas. Žemė gali pasirinkti? Žinoma! Ji gyva! Jums ilgą laiką buvo sakoma, kad yra gyva ir negyva gamta, taigi, gamta gyva visa.

Atėjo Laikas, mes įžengėme į naują Erą, kur žmonės — vergai prarado savo aktualumą, ir Žemei reikalingi tie, kurie yra protingi ir šventi.

Ką reiškia šventas, aš papasakosiu kituose straipsniuose. Šiuo straipsniu aš tik paaiškinau jums, kad Tikėjimo Laikas grįžo, ir aš, kaip jos nešėjas, jums atskleisiu jus pačius. Mokysiu — tai būtų pasakyta neteisingai. Juk jūsų siela viską prisimena, aš tik pabudinsiu tai, kas yra jumyse, tačiau melagingų mokymų pančiai tvirtai surišo jūsų sielą, ir nedavė proto.

Kodėl žmonės neturi proto, aš aiškinu kituose straipsniuose.


Tikrojo Tikėjimo Motina, Aliona Polyn

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев