Изначалье
Articles-Bul

Изначалната Сила

Изначалната Сила е тъмнина. Тя съдържа в себе си всичко, но в уплътнено състояние, не насочвайки  вниманието си на отделните си съставни части. Когато дадено нещо зародено в Тъмнината достигне до състояние «Аз съм «, тогава то излиза на светлина. Точно както е при  раждането.
В някои традиции, Мара е Богинята на Мрака, поради което към нея се обръщат за тъмни дела, но МаРа е майката на Ра, а Ра е Светлина, то само от Тъмата може да се роди Светлина. Точно както след нощта настъпва сутринта. Мария е същата тази Мара, чието име са изменили, която е родила Светлината.
Естествено, всички религиозни книги са изпълнени с алегории, така както и митологията, така че е трудно за обикновенния човек да разбере скрития смисъл.
От Изначалната Сила, която е Тъмнина се ражда Светлината, това е процесът на създаване на живот.  В продължение на целия си живот ние   получаваме енергия от планетите за съществуването си. Тези енергии са отразената от планетите слънчева светлина, която ни изпълва с живот и ни прави разумни. Но за съжаление хората или се отказват от приемането на тези енергии или не знаят как да го правят.
Вярата, това е знанието за Ра, който се явява Светлината отразена от планетите. Тази светлина, която ни дарява енергия.
И понеже Светлината е произлязла от Тъмнината, следователно Вярата е знание за  Майката на Светлината — Изначалната Сила, от която е произлязло всичко същно и несъщно.
Точно това знание се нарича Вяра. Думата Вяра е проникнала плътно създадените от човека структури. Но Вярата е една за всички, тъй като всички ние ходим по една Земя и под едно Небе.
Това, което също е важно да се знае е, че човекът като носител на енергия, е способен да направи много, но в неговите задачи не влиза страданието.  Но на хората са им внушили, че да са раби и мъченици е нормално, че дори и геройство.
Радост — това е дадено от Ра, дадено от Светлината, не просто думата е останала, но и се е запазила през вековете, така както и много други важни думи.
Така че, радвайте се получавайки енергия от планетите. А аз малко по-малко ще ви разкажа как.

Правоверната Майка, Алена Полъйн.

Оставьте комментарий


Нет комментариев