Как родилась Вера
Articles-Sw

Hur Tron föddes

För att förstå hur en Tro föddes på Jorden, måste vi förstå hur världen är organiserad (världssystemet) vilket är inte möjligt för de flesta.  Men jag ska börja min berättelse i det förgångna.

Människan är unik som levande art, genom att de kan förstå varfrån de kommer och vart de är väg eftersom de känner sina föräldrar.

Dock kan man inte minnas tidigare generationer, om man inte följer sitt stamträd men även i detta fall kan man bara komma till en viss nivå.

Först lär människorna  känna sina föräldrar eftersom de gav dem kroppen, de lär sig förstå  livsreglerna. D.v.s: vad ska man göra och vad man inte ska göra för att leva.  Jag ber er; blanda icke ihop detta med bibelns paradis som inkubator av en unik gud , när människorna  redan har existerat på Jorden.

Först lärde människorna känna Mörket, eftersom de kom från det och efter detta fann de Ljuset.

Ljuset betyder på Ryska: “ Ra” och dess kontakt med jorden kallas “ Ras”.

Därför börjar vi räkna efter oval- null , Grunden eller Mörket med ett eller Odin enligt skandinavisk tradition där en cirkel eller en oval är symboler för Mörket , och en punkt på cirkeln är en födelse av Ljus “ Ra” ,  då man minns  en astrologisk symbol av Solen.

Men vi ska göra allt  detta i tur och ordning , då det blir ämnet av i vår andra artikel.

Kunskapen om Ljus hette Tron och det finns inte i den några gudar och ingen  religion.

Tron föddes och Tron är Livet!

Med tiden behövde man ta människor dit där länderna har uppstått med sina styrelsystem och sina religioner vilket blev det mesta produktiva styrelsesystemet.

Religion tilläts  skriva lagar men meningen var att lagarna skulle vara andliga , då  andlighet blir lika med Religion.  Pietetsfullt slutfördes det då för sin betydelse som särskilt resan på vägen av Ljus i sin globala betydelse , utan att pietetsfullhet spridde lidande på korset för någon religions skull.

Under tiden som vi få se , ordet “Tro” blev fastad till alla religioner och då förtroende person var endå en person som tillhörde till någon religion men inte en person som trodde I Ljus , trodde I Livet.

Förfalskning av begreppen gick framåt , människorna trodde på dem, därför att Tron var Livet , även olika religioner gömde sig bakom det.

Så försvann Tron från Jorden, Ljus som födelse och faders makt har tappats för alltid. Mörket som Moder ( de två orden har samma bokstavskoder) blev associerade med det onda och har tappat sin urspungliga kraft tack vare religioner.

Tron tappades långt tillbaka i forntiden , då istället tron kommer från religion, kommer fast och säkert.

Vi, de människorna, som återuppliver Livet och Kunskaper, vi, som hjelper att Leva men inte existera, bör minnas Tron I sin Grund utan religiosbinding.

Tro kan inte vara flera , Tron är unik och Tron är till alla!

Vetenskaplig Moder Alena Polyn.

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев