Articles-Li

Dievo baimė

Labai svarbu pakalbėti apie Dievo baimę, juk tai neatskiriama religijų dalis. Taigi, išsiaiškinkime pačią baimės sampratą. Ar jūs žinote, kad baimė naikina žmogų, o pirmieji nukenčia — širdis ir inkstai.

Ilgalaikė baimė gali atimti žmogaus gyvybę. Bet kuriuo atveju, baimė užblokuoja visas gyvenimo sritis.

Dievo baimė, su kuria žmogui rekomenduojama gyventi, reikalinga tam, kad užblokuotų visas idėjas, ir, savaime suprantama, valią.  Kodėl žmogus privalo bijoti Dievo? Baimė neleis jam padaryti neigiamų veiksmų. Bet juk Dievas neturi su tuo nieko bendra, juk yra vidinės taisyklės, ką galima daryti ir ko ne, yra garbė…

Stop. O juk garbę turi tik tie, kurie save vertina kaip asmenybę ir prisiima atsakomybę už save ir savo Giminę. Religingas žmogus neturi asmenybės, jo asmenybė visiškai uždengta ir, netgi, nuodėminga (apie tai dar pakalbėsime).

Taigi, visas leidžiamų dalykų ribas nustato jau minėta baimė – Dievo baimė. Tai dirbtinė tvora, narvas, kuriame žmogų laiko kaip žvėriuką. Kažką jam duoda ir kažko neduoda, bet narvas nustato laisvės ribas.

Kas gi tai per Dievas, kurio reikia bijoti? Jis pagimdė žmogų? Ne, apie tai nerašo šventraščiai, jis tiesiog davė įsakymus, pagal kuriuos visi pradėjo gyventi.

Ne žmogui apie Dievą spręsti, bet… tupėti narve ar gyventi, priimdami savarankiškus sprendimus, paisydami įstatymų ir taisyklių, visi turi spręsti savarankiškai.

Nors dauguma žmonių straipsnio nesupras, nes baimė juos jau prarijo.

Tikrojo Tikėjimo Motina, Aliona Polyn

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев