Сознание
Articles-He

תודעה

אנחנו משתמשים הרבה במילה תודעה, אך לא מנסים להבין את המשמעות העמוקה של המילה. תודעה זוהי דעת התוכן. הידע הפנימי המשותף של… מכאן אני רוצה להכנס למהות התודעה.

למה בעצם לא דעה או ידע או דעת אלא תודעה. התוספת תו, אומרת לנו — כאן מדובר במשהו פנימי יותר ומקיף יותר.

בני האדם מקבלים את הידע מסוגים שונים וממקורות שונים. זה הנושא שבו אני רוצה להתמקד בכתבה זו.

1. העם. העם מקבל את הנתונים ממקור מידע עממים אשר נוצר כדי לספק דעת העם, ערכים מלכותיים, אורח חיים עממי. ידע זה נועד לנהל עדר כבשים שאין להן יכולת לחשוב או רצון עצמאיים. (בספרי קודש, בני האדם מוזכרים כאלו).
לצורך השפעה על העדר משתמשים במתגי השפעה שונים דוגמת תקשורת או דתות. מאחר ולכל כבשה יכולות איבוד משלה, ה»כבשים» מחולקים לתאים בהתאם לכמות הידע ש»כבשה» יכולה לעכל. המצאות ה»כבשה» בתא מסוים תלוי במה היא עושה, איפה היא גרה, סוג המשפחה שלה וכו’. אז הידע אשר אינו נכלל ביכולת קליטה של אותה «כבשה», נזרק החוצה ואינו מעוכל.
2. ידע משותף עם אל מסויים או דת מסוימת, הכוונה אינה לקהל מתפללים השייכים לסעיף אחד, כאן אנחנו מדברים על כמרים, קדושים, לאמות וכו’. יכולת התפיסה שלהם של העולם יכולה להיות מאד עמוקה, אך רק במסגרת אותה דת או אותו אל. מעבר למסגרת הזו הם לא יראו ולא יבינו. הם אפילו לא יראו אי התאמות ברורות בכתבי הקודש, מאחר והתודעה שלהם אינה מסוגלת לערער בידע הנלמד על ידם שכבר נמצא עמוק בפנים.
אגב, תחת סעיף שתים אפשר להכניס גם כשפים מסוגים שונים המשתייכים למערכת דתית מסויימת. למשל, כת השטן, כצד נגדי של נוצרות. הם אפילו לא חושדים שזה כך, מאחר שכל דת מלמדת רק ידע מסוים המוגדר לאותה דת.
3. הידע המשותף עם המקור — זה כבר משהו נדיר מאד. זהו ידע מעבר לתורה מסוימת או דת מסוימת. זוהי יכולת לקבל ידע באופן ישיר. אמונה — המילה שהדביקו למושג דת, אינה דת בפני עצמה. אמונה היא ידיעת האור, האור הזורם מהמקור.

קשה מאוד לעשות צעד אחד הצידה ולצאת מהעדר, אך זה אפשרי! תחשבו, מאיפה מגיעה התודעה שלכם.

________________________________________
אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев