19 августа Преображение
Articles-He

שינוי (טרנספורמציה) — 19 לאוגוסט

— גלגל הזמן —

הטבע מוכן לשינוי ולשים תלבושת חדשה, הענפים מלאים בפירות. זהו זמן לשינוי. תקופה זו היא תקופת השינויים בחיים של כל אחד, צריך להיות מאוד קשוב לבריאות שלנו ואירועים הקוראים בחיינו. בשפת העם קוראים ליום הזה אגירת תפוחים. יש לכך סיבה. בתקופה הזו אגרו תפוחים שהבשילו וביצועי ריפוי באמצעות תפוחים. מושג אגירת תפוים השתרש בעם ושום דת לא הצליחה לעקור אותו. לכן, שני החגים אגירת תפוחים ושינוי אלוהי נשמרים זה לצד זה בהצלחה רבה.

שינוי זוהי טרנספורמציה, זה בדיוק מה שקורה לאור תקופה הזאת. אוגוסט הוא הגשר המחבר בין קיץ לסתיו, והוא מביא איתו שינויים. אנחנו משתנים מבפנים, ואור הסתיו נכנס לתוכנו.

שינוי הוא התגלות אלוהית, רק מאוחר יותר, עם כניסת הדתות, הוא יהפוך להתגלות ה’. אך כל אחד באמונתו יחיה, אני מבקשת להעביר את האמת. את מה שמופיע בגלגל הזמן מתחילת הימים.

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев