Исток Солнца
Articles-He

מקור השמש

כאן אנו מתחילים סדרת מאמרים שחיכיתם לה מאד הקשורים לזרימת כוכבי לכת. את הידע הזה לא תמצאו בשום מקום.

נתחיל כמובן בהבנת כוכב הלכת הראשי (למרות שהוא לא ממש כוכב לכת, אך לצורך נוחות נקרא לו כך), השמש. שמש זו בעצם סוללה. אני לא פיזיקאית, אך גם אני יודעת שלכל סוללה יש פלוס ומינוס, כשאנחנו מכניסים סוללה לאיזה מכשיר, יש להתחשב בנתונים אלו.

למה אני אומרת את זה?

השמש נמצאת בתוך כדור הארץ, והמדענים שלא מבינים אותו ואף פעם לא ראו אותו קראו לו גרעין כוכב הלכת. לשמש הזאת נגיע במאמרים הבאים. היום נדבר על השמש שבשמים.

כולנו רואים את השמש, כמו גם את האור היוצא ממנה. לשמש מערכת מורכבת של איסוף ופיזור האנרגיה, זרימה ישירה מהשמש מסוכנת לחיים.

השמש שולחת את האור — רא, העובר תחילה דרך כל כוכבי הלכת, למטה אל הארץ. זהו הנתיב בו קרני השמש מקבלים את כל הדרוש לפני כניסתם לראש האדם, אך הם לא מגיעים עד הראש! מעל ראשי בני האדם נמצאות כיפות, לכן הם לא יכולים לקבל את הזרם של האנרגיה הנשלחת מהשמש אלינו. מאחר וזרמים חיוניים לצורך הישרדות, הגוף של האדם מתחיל לחפש מקורות אנרגיה אחרים (כמובן שלא במודע). כאן נותנים לבני האדם זרמים מלאכותיים, אשר יוצרו על כדור הארץ באמצעות טכנולוגיות שונות. זרמים אלו נשאים תשתית ברורה שאר מעבירה לבני האדם כיצד לחשוב ולפעול. בשפת הדת זה נקרא «בעזרת השם». ללא זרמים טבעיים וללא רצון חופשי, הופך האדם לעבד של המערכת, עדויות לכך אפשר למצוא בכל כתבי קודש (גם בכתבים בהם האדם אינו מוזכר כעבד בצורה ישירה, עדיין מוזכר האדם בדמות משרת האלוהים).

נחזור לשמש

מביא האור והחום, זוהי סוללת תדרים שמימיים. בדמות מסויימות עדיין נשארה ברכת השמש, באחרות החליפו אותה בתפילה לאלוהים. בהקשר לארץ, זרמי השמש הם האלי הראשוני, זהו בעצם כח ראשוני עצום מאוד.

הכח הזה הוא פוטנציאל אנרגטי חיוני של כל אחד, לכן, איזשהו אל הקשור לדת בורא את בני האדם בצלמנו כדמותינו (אלוהים ברבים). זאת אומרת בן האדם דומה לאל אך נושא אינפורמציה ראשונית.

כאן אנחנו מגיעים לנושא מאוד חשוב, כל בני האדם קשורים זה לזה בכך שהם נושאים את אנרגייה ראשונית. לכל אחד כמות שונה של אנרגיה, והשוני בין בני האדם הוא בכך שכל אחד דומה לאל שברא אותו.

כך שאנחנו גם דומים וגם שונים בעת ובאונה אחת.

השמש דורך חקירה מעמיקה והידע עליו כמו על כל דבר החליפו בדת. המטרה לשונ — להתחיל להחיות ולהוריד את הכיפות מעל הראש, לצאת מהכלוב ולגלות אמונה!

אמונה — ידיעת הרא — היא החיים.

אם מצאתם את המאמר חיוני לכם, השאירו תגובות ושתפו אותו ברשתות חברתיות שלכם.

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев