Сретение
Articles-He

פתיחת צירי אביב

השורש של מילה ברוסית «סריטאניה», פתיחת צירי אביב, מתחיל בעבר העתיק ופירושו זה הפגשות של מהשהו זקן עם צעיר, וכמובן מדובר בפגישה של חורף עם אביב. חודש פברואר כשמסיים סדרה של מכות קור, מדי פעם מודיע שאביב כבר קרוב. או ששמש מתחיל לחמם, או שקרח מפשיר פה ושם, או שפתאום שלגים סוגרים כבישים. זה רק פגישה, אבל אביב עוד לא הגיע רשמית.פתיחת צירי אביב חגגו קודם בפברואר 2, אבל עכשיו בפברואר 15. מאוד מורג כאילו מחקים להגעה של יפיפיה הצעירה אביב (ברוסית אביב במין נקבה).

בטקס פתיחת צירי אביב הזעיקו לאביב, ברמת הבנה של זרימת כוחות זה תקופהת התפתרות וכל מה שישן, מיותר בשביל להכנס לתקופת זמן חדשה.

פתיחת צירי אביב זה חג של טבע, כשגלגל הזמן עוד לא הסתובב מלא , אבל מכוון לצד של אביב, אנחנו מנקים לכלוך מהדרך כדי שלגלגל החיינו לא יפרע שום דבר בדרך.

עכשיו אתפ ידעים מה זה ברוסית «סריטאניה»,( פתיחת צירי אביב)

אליונה פולין (ברוסית לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев