Зеленый день
Articles-He

היום הירוק — 15 ליוני

— גלגל הזמן —

לימי חודש יוני שמות רבים, אלו הם הימים בהם העלים הצעירים ממלאים את העצים. העלים של אלון כבר פתוחים במלואים, לכן לימים אלו ניתן השם «ימי האילנות». בתקופות מאוחרות יותר, כאשר האדם התאים לעצמו את נשמת הטבע, נקראו הימים בין ה — 15 ליוני ל- 17 ליוני, ימי האדם הירוק. זאת מתוך אמונה כי האדם הירוק, המתגורר ביערות, שומר על היער.

שלושת ימי שמחה ליערות ירוקים וכניסת הקיץ במלוא עוצמתו היו חגיגה מדהימה. בתקופות מאוחרות יותר, עם כניסת הדתות, בני האדם לא יכלו לבטל את החג ולהוציאו מגלגל הזמן, וכינו אותו השילוש. השמחה אודות הכוחות החדשים של היער התחלפה בשבירת ענפים ועיתורי הכנסיות בענפים אלו. אך הימים הירוקים הללו עדיין בלבינו. היערות והשדות נכנסים אל הימים הירוקים ואני מתמלאים שמחת חיים אמיתית.

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев