14 октября Покров
Articles-He

מעטה — 14 לאוקטובר

— גלגל הזמן —

בכניסתו לסתיו מכסה גלגל הזמן את האדמה בעלים, ומעטה החושך נכנס למשול. זהו זמן הסודות, השקת והרהורים. הכח השולט בתקופה זו הוא הכוח הנשי. אנו נכנסים לתקופה בה בני האדם רוצים להתכסות.

רבים קוראים לתקופה הזאת זמן השמיכות. נשים מכסים את הראש במטפחת, האדם מכוסה בעלים ולפעמים אף בשלג, חושך מכסה ואף השמיים כאילו נהיים נמוכים יותר. בדת סימנו את הזמן הזה מעטה הבתולה, אך בידיעתנו את המקור אנחנו יודעים על מה מדובר באמת.

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


1 Comment