Всенощное бдение
Articles-He

ליל ללא שינה

זהו טקס מיוחד המועבר בכנסיות. היום ננסה להבין מה מקור הטקס ונבחן מה האפשרויות שלו.

אתם מוכנים?

ליל ללא שינה — זהו מנהג סגפני אורטודוקסי, כאשר בכדי לשקוע אל החושך, כל הלילה קוראים כהנים כתבי קודש.

ליל ללא שינה — משמעותו כמו שהוא — לא ישנים כל הלילה. טקסים אלו היו נהוגים בכל הדתות, רק לאחר קבלת הדת ומיגור מסורת האמונה, טקסים פגאניים הומרו לטקסים דתיים.

פגאני — זוהי לא מילת גנאי, משמעותה האמיתית של המילה — עמים.

אם נכנס ללב הטקס, אנחנו נבין כי מקורו בידיעת החושך ככח מיוחד. החושך לוקח אותנו אל רחמו לכל הלילה.

אמונה — זה ידיעת האור — הארה, אך האור נולד מתוך החושך. רק ידיעת החושך והאור מביא את האדם להרמוניה.

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев