Стихия Ветер
Articles-He

כוח טבע רוח

היום נדבר על יסוד הרוח בגוף האדם. הנשימה שלנו, זוהי הרוח בגופנו. עד כאן הכל ברור. אך יש סייג מאוד גדול, הרי הנשימה של כל אדם היא שונה. כאן, נפישה, נופש, מנוחה כל אלו קשורים לנשימה, הרי שמנוחה היא העבודה עם הנשימה — נשימה ונשיפה, התאוששות הגוף והנשמה. הבנתם נכון, הנשימה משפיעה לא רק על המצב הגופני, אלא גם על המצב הנפשי שלנו. אז למה הנושא לא מוזכר בשום מקום? מכיוון שבני האדם אינם יודעים  זאת.

נפש זהו החומר הנע על חוט החיים באמצעות הרוח הפנימית — הנשימה.

נפש משפיעה על מצב הנשמה. מכאן, הרבה גורמים תלויים במצב הרוח בגופנו. נשיפה היא הרוח היוצא החוצה מתוך גופנו וביכולתו להוציא כל דבר מיותר מהגוף והנפש. בעת נשיפה, אני נפטרים מהנטל. תזכרו בהקלה שאנו מרגישים בעת הנחה, איך זה קורה? הנחה עמוקה ונשיפה ארוכה, אנו נפטרים מדאגות ונטל מכיוון שהם כבר לא אקטואליים. יחד עם זאת, כמה בעיות עבר אתם נושאים איתכם, שמפריעים לכם להתנהל, מרעילים את החיים שלכם? הכמויות עצומות מכיוון שבני האדם אינם יודעים כיצד להיפטר בקובד הצרות בעזרת נשימה.

רוצים ללמוד?

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев