Кон Рода
Articles-He

«קון» של דורות

עם הגעת דתות לעולם , מוסג של דורות נשכח , ורק לאחרונה, עם חזרה של דת סלובנית, ה מוסג של דורות חזר להיות חשוב שוב, כי בדת הזה יש תזכורת על דורות. רק להזכר על דורות לא יתן שום תוצאה, גם כי דת הזה של חסופי כפות רגליים, (בשביל אלה שמחפסים זרימת כוחות של עוני).

בתוך דורות קיים הסדר של חוקים, שנקראה «קון», הסדר שנכתב על ידי זקני הדורות. ואכשיו הרגע להסביר מה ההבדל בין דורות ושושלת, אגב שושלת מילה לא מרוסית במקור, אבל ברוסית מילה שושלת מקבלת דבקה פירוש רוסי מאוד.

שושלת זה כמה דורות שמפתחים ומקדמים עיסוק בתחום מסויים וזה מביא להם עושר.

דורות זה משפחות שהיתיחדו בעיקרון של קרובים. עכשיו חשוב לדעת שדורות נשכחים לא יהפחו לשושלת אף פעם. כדי לקבל שושלת, חייבים להזכר על דורות ולהתחיל לפעול בתוכם. עם דורותיך אסירי דת, לא יצא כלום. בגלל זה יש תוכנית:

1. יציאה מדת לאמונה דרך טקס «צביעה».
2. כתיבת כללים של דורות «קון».
3. יצירת סמל של דורות.
4. תיקון דיבור לטובה, עם שימוש מילים חזקות ובתדרים גבועים.
5. הבאת תועלת למשפחה, דורותך, מדינתך ואדמה.

זה הרשימה של דברים הכי נחוצים.

איך לחבר «קון»?
«קון» זה כללים משפחתיים פנימיים.
תעשה ערכה האם יש לכם כללים כאלה, ומה הם מביאים למשפחה , לטובה או כלום.
«קון» חייב לשפר איכות חיים במשפחה וחייב להתקבל על ידי כולם.

האם יש לכם שאלות, כתבו!

אליונה פולין (פולין ברוסית לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев