Домашние традиции
Articles-He

מסורת

כמו שהבטחתי, מספרת לכם על מסורת.

מה זה מסורת ? מפרשים מילה «טראדיציה» ברוסית:

«ט» — קרקע , «רא» — אור , «ד» — חסד.

מזה יוצה שמסורת זה משמעותו ברוסית זה התקשות של אור לחסד. בשביל להבין את המשפט הזה אני חייבת להסביר איך אור יכול להתקשות. אור נוגע לריקנות ומהשהו או מישהו מתחיל לקבל צורה, זה נמשך לאור ומעביר אור דרכו, וגדל לפרך ואולי אפילו אץ.

עכשיו, מסורת זה שורה של מעשים איפה הולך ריכוז של כוחות אור בשביל לקבל חסד.

איך נבנא מסורת ?

מסורת נבנא על ידי השפעות מבחוץ, למשל מקום מגורים וערכי משפחה. היום מסורת לא נפוץ כליל. מאז שהבנה של ערכי משפחה נעבדה, אין הרגשת כוחות של מקום. אבל צורך במסורת מורגשת ברמה של גנים מהורים, ולכן מסורת מסופקת על ידי דתות כחלופה. התברר שאם יש חוסר במסורת משפחתית משלנו, אין לנו חסד. מה זה חסד ? חסד זה כל טוב מארץ, מאדמה, שפה חומרי. מזה יש מאמר ברוסית ש»בחור טוב» זה לא מי שמרחם על כולם, אלא בחור ממשפחה עשירה.

תבנאו מסורת משפחתית משלכם ואני יעזור לכם בזה.

אליונה פולין (פולין ברוסית לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев