Размышления о Вере
Articles-He

הרהורים על אמונה

נתחיל מהמילה «הרהור».

ראשית — האל הראשוני כאנרגיה. חשיבה — מחזור המחשבות, שמובילות למסקנה מסויימת. זאת אומרת המחשבות שלנו נמצאות בתנועה ומובילות לאפשרות להרהר, באמצעות אנרגיה ראשונית. ככה זה!

לכן משוגעים אינם מהרהרים, בני אדם הלוקים בחוסר תבונה, אינם מהרהרים. אנשים אלו נתפסים ברשת המערכת בחיפוש אחרי אלוהים, וללא הרהר מסכימים עם המידע שמאכילים אותם.

הרהור הכרחי בחיי התבונה.

לעתים קרובות, הרהורים שרשמנו על הנייר הופכים לספר, בעת קריאת הספר אנחנו מדברים עם הסופר מבלי שאנחנו מכירים אותו. הרהורים במשפחה, בעת ארוחה משפחתית, מייצרים שיחת נפש. הרהורים עם עצמנו, במצב של הרמוניה עם העולם מייצרים תגליות.

האם אתם מניחים לעצמכם להרהר לעתים קרובות?

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев