Расположение Духа
Articles-He

מצב הרוח

נדבר על מצב הרוח, לשתי מילים אלו משמעות דומה בכל השפות, וזאת לא במקרה. אך בשביל להבין עד כמה המשמעות שלהם עמוקה ואינפורמטיבית, נחזור המילה הראשונה — «מצב». מדובר במצב הראשוני, זאת אומרת מצב האנרגיה הראשונית בכדור הארץ. יש נטייה לבני האדם להנפיש כל אנרגיה, לכן עבור בני האדם ראשוני — זה האל הראשון. האל היוצר, מאחר וכל שאר האלים באו בתקופות מאוחרות יותר.

מצב האנרגיה הראשונית מצביעה על פעילות של דבר כזה או אחר או של בן אדם. אם אנחנו מדברים על מישהו או על משהו, שהוא נמצא במקום מסוים, זה אומר שהוא מושך את תשומת הלב שלנו, במקום בו נמצאת תשומת הלב שם נמצאת האנרגיה. אנרגיה זה זרמים היוצאים מהאנרגיה הראשונית. מכאן אנחנו מקבלים את מצב האנרגיה הראשונית!

בואו נתקדם ונשים לב לאימרה מצב הרוח. הרוח שלנו נמצא בגופנו, שם האנרגיה הראשונית פעילה ביותר.

נכון שזה מעניין ומאוד חשוב לדעת?

נמשיך לדבר על הנושא במאמרים הבאים.

אם נאמנה, אליונה פולין (לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев