Articles-He

אמונה זה מקור החיים

אני הלכתי ברחוב והסתקלתי על אנשים מתוסקלים, הם היו מסקנים לגמרי, כי מאמינים שמטרהת חייהם על פני אדמה זה לסבול.

בן אדם לא נולד כדי לסבול !

בן אדם מגיע לעולם כדי להסיג חוכמת חיים ובדרך שלו הוא נתקל למצבים בתומים שונים בהם הוא חייב לדעת לבחור בהחלטה נכונה. איכות חייו, בריאותו, הצלחה ובכלל השקפת עולמו תלוים בזרמים והשפעות מגופים בשמיים וגם מכוחות של אדמה, ובן אדם כמו עמוד בין שמיים וארץ מעביר דרכו זרמים של כוחות ומהם הוא מקבל את כוחותיו הכוחות שבן אדם משתמש בפעולתו. הכל פשוט, אנחנו נעבור על זה יותר מאוחר בפרטים.

כלל אנשים מקבלים כוחות בכמות מאוד מוגבלת ובגלל זה חולים וסובלים.

אמונה ברוסית זה ידע של «רא» («РА«,רוסית), ידע של שמש וירח, הבנה וחיבור לזרם הכוחות כל כך נחוצים בחיינו. הידע זה הושמד לגמרי. אבל אמונה מחייה את הידע בחזרה.

אליונה פולין(«פולין» ברוסית זו לענה)

Вам также может понравиться:

Оставьте комментарий


Нет комментариев