Расположение Духа
Articles-He

.מיקום של נשמה

בו נדבר על מיקום של נשמה, המשפט הזה בנוי משני מילים ברוסית קיים לא במקרה. אבל בשביל להבין עד כמה המשפט עמוק וחכם, אני יחזיר אותכם למקור של מילה «המיקום» (ברוסית «ראספולוז’א^ניה»), בימים שלנו זה נשמע בדיוק כך, אבל בזמנים הקדמונים של אמונה, המילה היתה קצת שונה והיה  כ»ראזפולוז’א^ניה» («ז» במקום «ס»), דבקה בצורה הזאת המילה משחררת כל הכוח הפירושו — המיקום של «ראז». הכוח העליון הראשוני בעולם נקרא ברוסית «ראז». אנשים רגילים לקשר כוחות עם דמויות, לכן בשביל אנשים «ראז» זה האל הראשון. האל המיסד היקום, כי כל האלים אחרים הגיעו יותר מאוחר.

המיקום של «ראז» מאפיין פעולות של דברים או בני אדם. אם אנחנו מדברים על מהשהו או מישהו, שהוא נמצא שם או שם, אז הוא מושך את ריכוז שלנו , ואיפה הריכוז, אז שם נמצא כוח, וכוח זה זרימת כוח, הכוח זורם ישירות מ»ראז». מזה יוצא שהמילה «המיקום» («ראזפולוז’א^ניה») בתירגום לרוסית פירושה «המיקום של «ראז» !

אבל אנחנו נלך קצת יותר רחוק ופנה אל משפט «המיקום של נשמה» («ראזפולוז’א^ניה» של נשמה), הפירוש  שהנשמה שלנו נמצא בגוף בדיוק שם, איפה נמצא הריכוז של כוחות ש «ראז».

נכון שזה מעניין וחשוב לדעת את זה ?

אנחנו בהחלט נמשיך לדבר על זה.

אליונה פולין  («פולין» ברוסית זו לענה)

Вам также может понравиться:

Нет комментариев

    Оставьте комментарий